Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

ซอฟต์แวร์แนะนำ

 

ซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยมีลิขสิทธิ์

 

ซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนาระบบ

NetBeans

เครื่องมือสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่จะใช้พัฒนา Application ด้วยภาษา Java   NetBeans นั้นเป็นโปรแกรมประเภท OpenSource software โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงิน เพื่อซื้อมาใช้งาน และยังเปิดเผย Source code ให้ผู้สนใจและนักพัฒนานำไปดัดแปลง แก้ไข ตาม กฏของ  Opensource โดยมี Sun Micro System เป็นผู้สนับสนุนโครงการ

Download

Eclipse

โปรแกรมที่ใช้สำหรับพัฒนาภาษา Java ซึ่งโปรแกรม Eclipse เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนา  Application Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจาก Eclipse เป็นซอฟต์แวร์ OpenSource ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้โดยนักพัฒนาเอง ทำให้ความก้าวหน้าในการพัฒนาของ Eclipse เป็น ไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

Download

Bloodshed Dev-C++

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือว่ามีความประสงค์ต้องการที่จะเขียน โปรแกรมจากภาษา ซี พลัส พลัส (C++) โปรแกรมนี้มาเต็มฟีเจอร์ (Feature) อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับพัฒนาครบ สามารถทำได้ทั้ง Write และ Compile สำหรับผู้สนใจลองดูได้ครับ

Download