ไฟล์ประกอบการอบรม วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

 Download คู่มือการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia 2022

 วิดีโอสอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia 2022

หัวข้อการสอน

แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับอัดหน้าจอและอุปกร์ที่ต้องใช้ นาทีที่ 0.16 

ตอนที่ 1 ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม นาทีที่ 00.50
ตอนที่ 2 การบันทึกหน้าจอ นาทีที่ 01.42
ตอนที่ 3 การตัดคลิปบางส่วนออก (การตัดต่อ) นาทีที่ 3.42 
ตอนที่ 4 การทำ Title นาทีที่ 5.47 
ตอนที่ 5 การปรับแต่งเสียง การลดเสียงรบกวน (Noise) นาทีที่ 9.40 
ตอนที่ 6 การใส่คำบรรยาย นาทีที่ 12.04 
ตอนที่ 7 การขยายVDO (Zoom) นาทีที่ 12.44 
ตอนที่ 8 การกัดสีทำวิดีโอโปร่งใส นาทีที่ 15.24 
ตอนที่ 9 การนำเข้าไฟล์จากภายนอก (Import) นาทีที่ 16.39 
ตอนที่ 10 การใส่ Logo นาทีที่ 17.10
ตอนที่ 11 การใส่ Transition นาทีที่ 18.19
ตอนที่ 12 การทำ Cursor Effect นาทีที่ 19.31
ตอนที่ 13 การใส่ดนตรีประกอบ (Sound) นาทีที่ 20.56
ตอนที่ 14 การบันทึกโปรเจค (Save project) นาทีที่ 23.05
ตอนที่ 15 การส่งออกไฟล์ (Export) นาทีที่ 23.34

คลิกดูวิดีโอ

  Download คู่มือการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9

 วิดีโอสอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9 (โดยอาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

หัวข้อการสอน

แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับอัดหน้าจอและอุปกรณ์ที่ต้องใช้  นาทีที่ 00.00
ตอนที่ 1 ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม นาทีที่ 00.45
ตอนที่ 2 การบันทึกหน้าจอ นาทีที่ 01.43
ตอนที่ 3 การตัดคลิปบางส่วนออก (การตัดต่อ) นาทีที่ 04.35
ตอนที่ 4 การปรับแต่งเสียง การลดเสียงรบกวน (Noise) นาทีที่ 07.02
ตอนที่ 5 การนำเข้าไฟล์จากภายนอก นาทีที่ 09.56
ตอนที่ 6  การใส่ Transition นาทีที่ 12.46
ตอนที่ 7 การทำ Cursor Effect นาทีที่ 15.01
ตอนที่ 8 การกัดสีทำวิดีโอโปร่งใส นาทีที่ 16.59
ตอนที่ 9 การเพิ่ม Track และการใส่เสียงดนตรีประกอบ นาทีที่ 19.55
ตอนที่ 10 การส่งออกไฟล์ นาทีที่ 23.05

คลิกดูวิดีโอ

 วิดีโอสอน "การอัพโหลดวิดีโอโดยใช้ google account ของมหาวิทยาลัย"

คลิกดูวิดีโอ

  Download คู่มือการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8