การจัดทำวิดีโอ
    การจัดทำบทเรียนที่อยู่ในรูปของไฟล์วีดิโอ จะต้องใส่โดยใส่ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของมหาวิทยาลัยตลอดการนำเสนอเนื้อหาทุกบท

1. ขนาดของวิดีโอ

              Wide Screen 16:9 HD ขนาด 720p  (1280X720 px) 

              Wide Screen 16:9 FHD ขนาด 1080p  (1920X1080 px)

คลิกดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

2. วิธีการใส่ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

             1. ใส่ไว้ที่หน้าแรก และหน้าสุดท้ายของวิดีโอ โดยใส่ไว้ตรงกึ่งกลางของวิดีโอหน้าแรก ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาที เมื่อนำเสนอเนื้อหาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ใส่ตราสัญลักษณ์ไว้ตรงกึ่งกลางของวิดีโอตอนจบอีกครั้ง

             2. ใส่ไว้ที่มุมขวาบนของวิดีโอ โดยใส่ตลอดการนำเสนอเสนอหาในวิดีโอ ตั้งแต่ต้นจนจบ