แผนการดำเนินงานโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 2