ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ : 
 "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษา" 
วันและเวลาจัดอบรม : มีนาคม - สิงหาคม 2560
สถานที่จัดอบรม  : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือ โรงเรียนของท่าน*
(หมายเหตุ * ขั้นต่ำ 20 ท่าน)
กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cic.npru.ac.th/ext_academicservice


ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ : 
 "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิตอลด้วย PowerPoint" 
วันและเวลาจัดอบรม : พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
สถานที่จัดอบรม  : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือ โรงเรียนของท่าน*
(หมายเหตุ * ขั้นต่ำ 15 ท่าน)
กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 


ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ : 
 " การใช้งานบอร์ด Raspberry เบื้องต้น " 
วันและเวลาจัดอบรม : พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
สถานที่จัดอบรม  : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือ โรงเรียนของท่าน*
(หมายเหตุ * ขั้นต่ำ 15 ท่าน)
กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 


ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ : 
 " การใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น " 
วันและเวลาจัดอบรม : พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
สถานที่จัดอบรม  : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือ โรงเรียนของท่าน*
(หมายเหตุ * ขั้นต่ำ 15 ท่าน)
กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม :